Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: pineaddle.com
1.2 Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Pineaddle Sp. z o.o. ul. Mrozowa 20A/7, 31-752 Kraków
1.3 Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@pineaddle.com
1.4 Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
1.5 Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   -Obsługa zapytań przez formularz
   -Prezentacja oferty lub informacji
1.6 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   -Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
    -Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

2.1 Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2.2 Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
2.3 W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
2.4 Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: webflow.com (serwery Amazon AWS)

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

4.1 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
    -firma hostingowa na zasadzie powierzenia
    -upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
4.2 Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
4.3 Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
    -dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
    -ich sprostowania,
    -usunięcia,
    -ograniczenia przetwarzania,
    -oraz przenoszenia danych.
4.4 Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.5 Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu w niektórych przypadkach.
4.7 W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
4.8 Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

5.1 Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
5.2 Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
5.3 Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
5.4 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

7.1 Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
7.2 Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
7.3 Operator stosuje pliki cookies dostarczane przez Google Ads w celu pomiaru skuteczności działań marketingowych
7.4 Operator stosuje system dostarczany przez hotjar.com w celu rejestrowania map ciepła strony oraz nagrywania sesji użytkowników. Użytkownicy pozostają anonimowi. Więcej informacji na stronie dostawcy.

8. Informacja o plikach cookies

8.1 Serwis korzysta z plików cookies.
8.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
8.4 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    -pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony
    -realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe"
8.5 „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8.6 W ramach prawidłowego działania serwisu Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami w zakresie wykorzystywanych plików cookies.
8.7 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.8 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Hotjar Ltd. Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road,Paceville St Julian's STJ 3141Malta,Europe, Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
8.9 Wśród plików cookie niezbędnych do funkcjonwania witryny znajdują cię pliki pochodzące z reCAPTCHA v2, są one niezbędne do ochrony naszego systemu przed spamem. Są używane przez usługę Google reCAPTCHA, która sprawdza, czy użytkownik jest człowiekiem. Pliki cookie nie przechowują danych osobowych, a jedynie informacje potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i identyfikacji użytkownika. Bez tych plików cookie nie moglibyśmy skutecznie chronić witryny.

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

9.1 Użytkownik może w każdym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies klikając na ciasteczko w lewym dolnym rogu ekranu ekranu.
9.2 Użytkownik ma również możliwość zrezygnować z korzystania z plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Edge, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera
Urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS), Windows Phone